นโยบายความเป็นส่วนตัว 4Games ฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เป็นการชี้แจงขั้นตอนการรวบรวม บันทึก ใช้งานและบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไอดีของ 4Games ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการของ 4Games) ของ Perfect Online Holding Limited รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมว่า “เพอร์เฟคเวิลด์” หรือ “เพอร์เฟค”) ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้ทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนแล้ว เมื่อท่านลงทะเบียนไอดี 4Games หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาให้กับเพอร์เฟคเวิลด์แล้ว พฤติกรรมดังกล่าวจะถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวรวมทั้งรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวถึงการรวบรวม ใช้งาน เคลื่อนย้าย บันทึกและการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างครบถ้วนแล้ว

1. ปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเต็มที่
เพอร์เฟคเวิลด์ให้คำมั่นว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านรวมทั้งความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางหน้าเว็บไซต์ อุปกรณ์การสื่อสารรวมทั้งบริการอื่นๆ ของเพอร์เฟคเวิลด์ได้อย่างไม่ต้องกังวล โดยรายละเอียดที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะชี้แจงต่อไปนี้ คือกฎกติกาทั่วไปที่เพอร์เฟคเวิลด์ใช้ในการรวบรวมและใช้งานข้อมูลจากช่องทาง 4Games รวมทั้งวิธีการที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกในการรวบรวมหรือจัดการดูแลข้อมูลของตน

2. ใครกำลังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4Games เปิดให้บริการโดย Perfect Online Holding Limited ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ ยกเว้นรายละเอียดที่ระบุไว้นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการแจ้งบนเว็บไซต์ 4Games จะสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่าง Perfect Online Holding Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ ฝ่ายที่อนุญาตและฝ่ายที่ได้รับการอนุญาตทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Perfect Online Holding Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝ่ายที่อนุญาตและฝ่ายที่ได้รับการอนุญาต) (บริษัทเหล่านี้อาจอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้รับข้อมูลในครั้งแรก)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ 4Games สินค้าและบริการ ส่วนที่ไม่เหมาะสมคือเว็บไซต์ สินค้าและบริการที่ยังไม่ได้แสดงหรือยังไม่ได้เชื่อมต่อมายังนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวหรือมีนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว

3. เพอร์เฟคเวิลด์จะรวบรวมเนื้อหาประเภทใดจากท่าน
เพอร์เฟคเวิลด์มีเงื่อนไขให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ขอบเขตที่ทางเว็บไซต์กำหนด รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและเงื่อนไขพิเศษกับช่องทางการส่งมอบข้อมูลอื่นๆ ซึ่ีงข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทดังต่อไปนี้:
(1) ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่นๆ ที่สามารถรับรองตัวบุคคลได้ รวมทั้งข้อมูลสมาชิกที่บันทึกเอาไว้กับเพอร์เฟคเวิลด์ บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ
(2) ข้อมูลการติดต่อของท่าน อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรสาร;
(3) ข้อมูลสถานที่ทำงาน ได้แก่ ชื่อบริษัท ตำแหน่งและข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น;
(4) สถิติการใช้จ่ายส่วนบุคคล ได้แก่ ช่องทางการเติมเงินที่ท่านใช้ มูลค่าการเติมเงิน ช่วงเวลาการเติมเงิน รวมทั้งบันทึกในการแลก Gcoins ของท่าน เป็นต้น;
(5) ข้อมูลในการสำรวจทางการตลาดหรือการแข่งขันที่ท่านแจ้งต่อบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท

4. วิธีการที่เพอร์เฟคเวิลด์รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อพัฒนาการให้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง (อาทิ ภาษาที่ท่านใช้งาน) รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน (อาทิ แนวเกมที่ท่านชื่นชอบ)
วิธีการที่เพอร์เฟคเวิลด์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 2 วิธีดังนี้:

(1) ผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลกับทางเพอร์เฟคเวิลด์ การใช้บริการ 4Games ของท่านนั้นจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับไอดีกับ 4Games ก่อน และในขณะที่ท่านลงทะเบียน 4Games ทางเพอร์เฟคเวิลด์จำเป็นต้องให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ซึ่งหากท่านต้องการใช้งานฟังก์ชั่นของ 4Games ให้ได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจยังต้องตั้งค่าการแสดงข้อมูลใน 4Games ให้เป็นแบบสาธารณะ ซึ่งอาจประกอบด้วยชื่อหรือรูปถ่ายของท่าน เป็นต้น

(2) เพอร์เฟคเวิลด์ได้รับข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้บริการ เพอร์เฟคเวิลด์จะรวบรวมข้อมูลการใช้บริการรวมถึงรูปแบบการใช้งานของท่าน อาทิ ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการและ/หรือใช้งานหน้าเติมเงินของเรา หรือช่วงเวลาท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากประกาศและเนื้อหาของเรา ซึ่งประกอบด้วย:
ข้อมูลบันทึกประจำวัน
เมื่อท่านใช้บริการของเราหรือเยี่ยมชมข้อมูลที่ทาง 4Games จัดเตรียมไว้ ทางเราอาจจัดเก็บข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บไปยังบันทึกประจำวันของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งประกอบด้วย:
(1) ที่อยู่ IP;
(2) เบราว์เซอร์ที่สามารถระบุได้ของท่านหรือ Cookie ของไอดี 4Games
Cookie และสัญลักษณ์ที่ไม่ระบุชื่อ
ขณะที่ท่านใช้บริการของ 4Games ทางเราจะใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอาจมีการส่ง Cookie หนึ่งหรือหลายตัวหรือสัญลักษณ์ที่ไม่ระบุชื่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านใช้บริการที่เราจัดเตรียมเอาไว้สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ (อาทิ บริการโฆษณาหรือช่องทาง 4Games ที่อาจปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์อื่นๆ) โดยมีความเคลื่อนไหวหรือใช้งานใดๆ เกิดขึ้น ทางเราจะใช้งาน Cookie หรือสัญลักษณ์ที่ไม่ระบุชื่อเช่นกัน

5. Cookies ที่ใช้ในช่องทาง 4Games
Cookies เป็นไฟล์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบชุดอักษร ไฟล์ cookies เป็นช่องทางที่ 4Games เก็บบันทึกข้อมูลเบราว์เซอร์ภายในคอมพิวเตอร์ของท่าน จากการใช้งาน cookies เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 4Games ช่วยให้ขณะที่ท่านใช้งานหน้าเว็บไซต์หนึ่งๆ หรือหลายเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อไปยังเส้นทางเชื่อมต่อหลายทางเพื่อใช้บริการและ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เบราว์เซอร์ส่วนมากจะมีการรับ cookies ในรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถเลือกรายการที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง บล็อคตามความต้องการของท่านเอง
ทาง 4Games มี cookies อยู่สองประเภท
(1) cookie ชั่วคราว:เพื่อเก็บบันทึกไฟล์ cookie ภายในเบราว์เซอร์ของท่านในแบบชั่วคราว จนกว่าท่านจะออกจากหน้าเว็บของ 4Games
(2) cookie ระยะยาว:ไฟล์ cookie ภายในเบราว์เซอร์ของท่านที่มีผลเก็บบันทึกในระยะยาว
ปิดเปิดใช้ cookies
เบราว์เซอร์ที่มีเวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป ภายในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจะมีการตั้งค่าฟังก์ชั่น "คัดกรอง cookies" จากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการใช้งานของ cookies. ทว่า หากท่านปฏิเสธการใช้งานของ cookies แบบสิ้นเชิง ท่านอาจมีโอกาสที่จะไม่สามารถล็อกอินเข้าไปยัง 4Games หรือไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นหรือบริการที่จะต้องอาศัย cookies ได้
เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะดำเนินการรับ cookies แบบอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเบราว์เซอร์เพื่อเลือกหรือบล็อค cookies ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวท่านเอง ซึ่งท่านจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์แต่ละชนิดกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกชิ้น หากท่านต้องการใช้งานเบราว์เซอร์หลายชนิด (อาทิ Safari Internet Explorer Firefox Google Chrome) ท่านก็จะต้องดำเนินขั้นตอนดังกล่าวกับช่องทางทั้งหมด. ในทำนองเดียวกัน หากท่านใช้อุปกรณ์หลายชนิด (อาทิ อุปกรณ์ในที่ทำงานและที่บ้าน) ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่านก็จำเป็นต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ทุกชนิดบนอุปกรณ์แต่ละประเภทของท่านเช่นกัน
ข้างต้น เพอร์เฟคเวิลด์จะอธิบายเพียง cookies ที่อยู่ในขอบเขตการใช้งานภายใน (นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) โดยยังไม่ได้กล่าวถึง cookies ใหม่ๆ ที่อาจต้องใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับท่านในอนาคต เมื่อถึงเวลานั้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง

6. วิธีการรับรองความถูกต้องในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเพอร์เฟคเวิลด์
เพอร์เฟคเวิลด์ใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลและสามารถใช้งานได้จริง ในการรับรองความถูกต้องสำหรับการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาทิ ฟังก์ชั่นที่ใช้ “การยืนยันไอดีผ่านอีเมล์” สำหรับไอดีทั้งหมดของ 4Games ซึ่งทาง 4Games จะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่านเพื่อให้ท่านดำเนินการยืนยันผ่านทางอีเมล์ และเพื่อความปลอดภัยในไอดีของท่านเอง เพอร์เฟคเวิลด์ขอแนะนำให้ท่านใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าว เพื่อยืนยันความถูกต้องของที่อยู่ที่ท่านแจ้งเอาไว้

7. วิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของทางของเพอร์เฟคเวิลด์
เพอร์เฟคเวิลด์อาจจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:
(1) เพื่อการบริหารจัดการหรือดูแลการเติมเงินหรือซื้อ แลกเปลี่ยน ส่งมอบไอเทม รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับไอเทมในด้านอื่นๆ
(2) เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากช่องทาง 4Games และ/หรือผ่านทางช่องทางบริการลูกค้า (รวมถึงระบบให้บริการลูกค้าออนไลน์ บริการคอลเซ็นเตอร์ อีเมล์ให้บริการ เป็นต้น)
(3) ข้อมูลใหม่ล่าสุด รวมถึงอีเมล์ ข้อความสั้น(SMS)ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์ที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์เป็นผู้แจ้งให้กับผู้ใช้บริการหรือจากความต้องการของผู้ใช้บริการเอง
(4) ข้อมูลที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและใช้ในการจัดการดูแลลูกค้า อาทิ สิทธิพิเศษล่าสุด ข้อมูลกิจกรรมประชามสัมพันธ์รวมทั้งผลการวิจัยทางการตลาดที่นำเสนอให้กับผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์
(5) การดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการสินค้าและบริการกับผู้ใช้บริการ
(6) ตอบการสอบถามของท่าน
(7) เพื่อความสะดวกในการเก็บค่าสินค้าและบริการของบริษัทภายใต้สังกัดของเพอร์เฟคเวิลด์ บริษัทคู่ค้า และ/หรือตัวแทนความร่วมมือทางการค้าอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตของบุคคลที่ 3 และการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือข้อทุจริตในการทำธุรกรรมของบริษัทเองหรือองค์กรที่ 3
(8) เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่3 โดยเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำร้องของกฎหมาย
(9) แก้ไขการรักษาความปลอดภัยทางการค้า รวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากการล่อลวงทางบัตรเครดิต ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและข้อทุจริตในการทำธุรกรรมขององค์กรที่ 3
(10) เพอร์เฟคเวิลด์สามารถส่งมอบข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบริษัทคู่ค้าของเพอร์เฟคเวิลด์ บริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
(11) เพอร์เฟคเวิลด์สามารถใช้ข้อมูลขั้นต้นที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ/หรือสินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น ในกรณีดังกล่าวเพอร์เฟคเวิลด์อาจมีการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่ 3 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่บรรยายข้างต้นแล้ว หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการก่อน เพอร์เฟคเวิลด์ไม่มีทางแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเจตนาเด็ดขาด
ขอให้ท่านพิจารณาอย่างละเอียด โดยอ้างอิงตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งข้อมูลที่ท่านแจ้งอาจถูกเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อไปยังนอกพื้นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่เห็นชอบ เพอร์เฟคเวิลด์จะไม่มีทางเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้กับบุคคลที่ 3 เพื่อเป้าหมายในการขยายตลาดเด็ดขาด

8. การเปิดเผยและแสดงข้อมูล
4Games มีตัวเลือกการตั้งค่าปฏิสัมพันธ์สมาชิกให้กับผู้ใช้บริการ ท่านสามารถไปที่หน้าตั้งค่าตัวเลือก และตั้งค่าตามความต้องการของท่านเองว่าจะเปิดเผยข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อีเมล์ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หน่วยงาน การศึกษา เป็นต้น เมื่อท่านทำการลงทะเบียน 4Games สำเร็จ ชื่อเล่น เพศ เขตที่อยู่ ข้อมูลเกมที่เล่น ลายเซ็นส่วนตัวจะมีค่าตั้งต้นเป็นสาธารณะ ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ จะมีตัวเลือกให้ตั้งค่าว่าท่านต้องการเปิดเผยหรือไม่หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลเสร็จ
รูปโปรไฟล์ ชื่อเล่น เขตที่อยู่ ข้อมูลการเล่นล่าสุดของท่านจะเป็นข้อมูลสาธารณะ เนื่องจากเนื้อหาการให้บริการในส่วนต่างๆ ที่อาจแตกต่างกันออกไป จึงอาจมีการเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลข้างต้นที่หน้าเว็บ 4Games เว็บไซต์เกม หน้า Community

9. วิธีการนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถส่งคำร้องเพื่อขอหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์เก็บรวบรวมเอาไว้ หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์รวบรวมเอาไว้ไม่ถูกต้อง หรือท่านคิดว่าเพอร์เฟคเวิลด์ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่กำหนดเอาไว้ข้างต้น หรือมีการทุจริตใช้วิธีการที่ละเมิดเงื่อนไข ส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่ 3 โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา: CS@4games.com.

10. การเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บอื่น
ภายในเว็บไซต์ของ 4Games จะมีลิงค์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังตัวแทนให้บริการบุคคลที่ 3 หรือเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเว็บไซต์เชื่อมต่อแต่ละแห่งจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป เมื่อผู้ใช้บริการออกจากเว็บไซต์ของเพอร์เฟคเวิลด์และเข้าไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง และอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวให้ชัดเจน เพอร์เฟคเวิลด์ไม่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งที่ได้รับจากบุคคลที่ 3 และเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อให้กับผู้ใช้บริการ
ข้อควรระวัง เพอร์เฟคเวิลด์ไม่สามารถควบคุมตรวจสอบบริษัทที่ 3 ที่เพอร์เฟคเวิลด์แบ่งปันข้อมูล โดยเพอร์เฟคเวิลด์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทดังกล่าวจะสามารถยึดถือนโยบายความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวได้เช่นเดียวกับเพอร์เฟคเวิลด์หรือไม่
ข้อควรระวัง ธุรกิจโฆษณาบางส่วนหรือเว็บไซต์หรือพื้นที่ใดๆ ที่มีปุ่มเชื่อมต่อมายังเว็บของเรา อาจมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่นั้นๆ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นเอาไว้ ขอให้ผู้ใช้บริการตระหนักว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่สามารถใช้งาน ควบคุมพฤติกรรมใดๆ ของพื้นที่ธุรกิจโฆษณาหรือเว็บไซต์นั้นๆ ได้

11. ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของเยาวชน
เพอร์เฟคเวิลด์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยในการใช้งานของเยาวชน เมื่อท่านยืนยันว่าตนเองเป็นเยาวชน เพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รวบรวมและบันทึกข้อมูลใดๆ ที่สามารถยืนยันตัวท่านได้ อาทิ ชื่อ ที่อยู่หรือเลขหมายโทรศัพท์ เป็นต้น ขณะเดียวกัน เพอร์เฟคเวิลด์จะไม่ดำเนินการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บ่งชี้ว่าท่านเป็นเยาวชน และจะไม่ทำการส่งข้อมูลทางธุรกิจใดๆ ไปยังผู้ใช้บริการที่แสดงตนว่ายังเป็นเยาวชนโดยเจตนาอย่างเด็ดขาด
เพอร์เฟคเวิลด์ขอเสนอแนะว่า ทุกครั้งที่เด็กและเยาวชนใช้บริการจากทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือแจ้งข้อมูลส่วนตัวใดๆ พฤติกรรมทั้งหมดควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครอง

12. รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่

เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ทำการรวบรวมนั้นถูกต้องและเป็นจริง และป้องกันเหตุการณ์ในการได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำไปใช้ภายใต้สิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้ เพอร์เฟคเวิลด์ได้เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีและขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสมในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์รวบรวมไว้อย่างเต็มที่

ยกตัวอย่างเช่น เพอร์เฟคเวิลด์ได้เลือกใช้ช่องทางที่มีมาตรฐานในการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ – SSL เพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างที่มีการรับส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อท่านกรอกข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ หมายเลขบัตรเครดิต ระบบจะทำการแปลงเป็นรหัสลับก่อนส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์เก็บรักษาเอาไว้ ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนที่จะส่งไปเก็บรักษาในขั้นตอนต่อๆ ไป ขณะที่มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกทำลายภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ก็จะถูกลบทิ้งถาวร

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากผู้ใช้บริการจะสามารถยืนยันข้อมูลว่าเป็นบุคคลจริง อาทิ สามารถยืนยันไอดี 4Games และรหัสผ่าน หรือสามารถใช้รหัสผู้ใช้บริการหรือรหัสผ่านส่วนบุคคลในการล็อกอินได้ ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของ 4Games หรือช่องทางการให้บริการใดๆ ได้

จากคำอธิบายข้างต้น ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เพอร์เฟคเวิลด์อาจจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับตัวแทนผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่ 3 (รวมถึง ตัวแทนธุรกิจผู้ให้บริการที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ที่ท่านได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย) ซึ่งเพอร์เฟคเวิลด์ขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวจะรักษาความลับของข้อมูลรวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในเงื่อนไขที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์กำหนดไว้เท่านั้น

13. การเปิดเผยและเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
เพอร์เฟคเวิลด์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในระดับสากล โดยมีองค์กรตัวแทนธุรกิจ สำนักงาน บริษัทที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจกระจายอยู่ทั่วโลก ดังนั้น จึงเป็นไปตามรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชี้แจงเอาไว้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งกับเพอร์เฟคเวิลด์ อาจมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อ ใช้งาน ดำเนินการ เก็บบันทึกและตรวจสอบจากประเทศใดๆ หรือหลายประเทศทั่วโลก
เพอร์เฟคเวิลด์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเปิดเผยหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทตัวแทนธุรกิจ บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ ธุรกิจตัวแทนผู้ให้บริการ รวมทั้งตามที่เพอร์เฟคเวิลด์ส่งคำร้องให้กับท่านหรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ท่านใช้บริการโดยพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร (ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ท่านได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายหรือไม่) ซึ่งทางเพอร์เฟคเวิลด์อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรืออ้างอิงตามเงื่อนไขข้อที่ 3 “วัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ระบุสิทธิประโยชน์เอาไว้ โดยสามารถส่งข้อมูลของบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องไปให้กับผู้ใช้บริการได้
13.1 หน่วยงานที่เพอร์เฟคเวิลด์สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
(1) บริษัทในเครือของเพอร์เฟคเวิลด์
(2) ตัวแทนให้บริการ ธุรกิจผู้รับเหมาหรือผู้เสนอการให้บริการในรูปแบบบุคคลที่ 3 ที่มีส่วนในการดำเนินธุรกิจของเพอร์เฟคเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ประชาสัมพันธ์และวิจัย จัดจำหน่าย ประมวลผลข้อมูล ฝ่ายขายทางโทรศัพท์โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ การชำระเงินและบริการอื่นๆ
(3) คู่ค้าทางธุรกิจ อาทิ ผู้ที่มีส่วนในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการ
(4) องค์กรที่ให้บริการด้านสินเชื่อและเครดิต
(5) บริษัทบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ/หรือบริษัทบัตรเติมเงิน และ/หรือธนาคาร
(6) องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ตัวแทนและ/หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุม
13.2 ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ เพอร์เฟคเวิลด์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ 3 ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:
(1) ผลทางกฎหมาย คำสั่งศาลหรือเป็นไปตามคำสั่งการตรวจสอบหรือผลบังคับใช้ทางกฎหมายอื่นๆ
(2) เปิดเผยกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ
(3) ดำเนินตามข้อตกลงระหว่างเพอร์เฟคเวิลด์และผู้ใช้บริการ
(4) อำนาจตุลาการหรือคำร้องจากกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์ต้องปฏิบัติตาม
(5) ภายใต้ความเห็นชอบจากท่านเอง หรือ
(6) ภายใต้เงื่อนไขที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์เชื่อว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อฟ้องร้องหรือคัดค้านทางกฎหมาย เพอร์เฟคเวิลด์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะทางกฎหมาย เพื่อใช้หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเพอร์เฟคเวิลด์ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์หรือปกป้องชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลอื่น หากเพอร์เฟคเวิลด์เห็นสมควรว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสามารถยืนยัน ติดต่อหรือควบคุมบุคคลใดๆ ที่อาจมีเจตนาทำลายทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ของบริษัท หรือทำเพื่อดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับบุคคลใดก็ตามที่ได้รับความเสียหาย
หากเพอร์เฟคเวิลด์ตัดสินใจขาย อนุญาตหรือว่าจ้างบุคคลที่ 3 ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะดำเนินการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลที่ 3 ข้างต้นไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับข้อมูลหรือใช้สินค้าและบริการต่างๆ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด กรณีดังกล่าวอาจรวมถึง การควบรวมบริษัท เทคโอเวอร์ การปรับโครงสร้าง ล้มละลายหรือกรณีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหากมีกรณีข้างต้นเกิดขึ้น ทางเพอร์เฟคเวิลด์สามารถส่งต่อข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ให้กับบริษัทหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมาดำเนินการต่อจากเพอร์เฟคเวิลด์
ข้อควรระวัง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพอร์เฟคเวิลด์ได้รับหรือรวบรวมเอาไว้ มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลดังกล่าวจะส่งต่อไปยังองค์กรทางกฎหมายที่ท่านได้รับการคุ้มครอง เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลกับทางเพอร์เฟคเวิลด์หรือใช้บริการใดๆ จากทางเว็บไซต์ของเพอร์เฟคเวิลด์ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับเงื่อนไขที่อธิบายไว้ข้างต้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว

14. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
เพอร์เฟคเวิลด์จะนำนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปรวมกับนโยบายที่เคยผ่านการแก้ไขแล้ว พร้อมทั้งลงประกาศข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวไปยังหน้าเว็บ 4Games ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะพิจารณาจากนโยบายส่วนบุคคลในขณะที่ท่านดำเนินการแจ้งข้อมูล ซึ่งหากนโยบายทั้งสองช่วงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนและสามารถเลือกที่จะออกหรือปฏิเสธคำร้องขอใช้งานข้อมูลดังกล่าวจากทางเพอร์เฟคเวิลด์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์หรือจดหมาย ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะประกาศรายละเอียดการอัพเดตดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน เมื่อครบ 30 วัน นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผ่านการอัพเดตดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้ในทันที ซึ่งหลังจากนั้น หากท่านยังคงใช้สินค้าและบริการจาก 4Games ต่อ ทาง 4Games จะถือว่าท่านได้ศึกษารายละเอียด ทำความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขที่ถูกปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

15. ทางเลือกของท่าน
ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิในการตัดสินใจและควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์บันทึก หรือได้จากการรวบรวม เพอร์เฟคเวิลด์อาจมีการส่งข้อมูลประกาศทางอีเมล์หรือข้อมูลสินค้าและบริการใหม่ของเพอร์เฟคเวิลด์ให้กับผู้ใช้บริการทางอีเมล์ หรือแจ้งสิทธิพิเศษใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการออนไลน์ที่ท่านเคยสั่งจองเอาไว้ โดยทุกครั้งที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์แจ้งข้อมูลใดๆ ให้กับท่านผ่านทางอีเมล์ เพอร์เฟคเวิลด์จะมีตัวเลือกให้ท่านเลือกว่าต่อไปท่านจะรับหรือปฏิเสธอีเมล์ในประเภทดังกล่าวอีกหรือไม่

16. ผู้ดูแลข้อมูล
ข้อมูลที่เพอร์เฟคเวิลด์นำเสนอรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะดูแลรักษาโดยเพอร์เฟคเวิลด์

17. การเก็บรักษาข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีอายุในการเก็บรักษาโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและปฏิบัติตามความเหมาะสมของกฎหมายเท่านั้น

18.เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเพอร์เฟคเวิลด์มีดังต่อไปนี้:
(1) ผู้ใช้บริการให้ไอดีหรือรหัสผ่านของ 4Games กับบุคคลอื่นหรือใช้ไอดีร่วมกับบุคคลอื่น จนก่อให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือดำเนินการที่ละเมิดเงื่อนไขอื่นๆ จนก่อให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) มีบุคคลที่ 3 ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเพอร์เฟคเวิลด์ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวจะถือเป็นเรื่องที่บุคคลที่ 3 และผู้ใช้บริการจะต้องจัดการแก้ปัญหากันเอง
(3) ข้อขัดข้องใดๆ ที่เกิดจากปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ แฮ็กเกอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การปิดหรือยุติให้บริการชั่วคราวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนื่องจากปัญหาหรือการดำเนินการของภาครัฐ เป็นต้น จนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานเบราว์เซอร์ได้ตามปกติ ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรั่วไหล สูญหาย ถูกแฮ็กหรือแก้ไขดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากตัวผู้ใช้บริการเอง
(4) ผลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย;
(5) จากเงื่อนไขข้อ 13.2 จนก่อให้เกิดการรั่วไหลทางข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ต้นฉบับนโยบายฉบับนี้เขียนขึ้นด้วยภาษาจีน และมีความเป็นไปได้ที่จะต้องแปลเป็นภาษาอื่นๆ หากพบข้อแตกต่างระหว่างต้นฉบับภาษาจีนและภาษาอื่น ขอให้ยึดถือจากต้นฉบับภาษาจีนเป็นหลัก